Picture
Филолошки факултет Универзитета у Београду: http://www.fil.bg.ac.rs/
Удружења
Удружење књижевних преводилаца Србије:
www.ukpsalts.org
Удружење научних и стручних преводилаца Србије:
www.prevodi.org.rs
Међународна федерација преводилаца: http://www.fit-ift.org/en/home.php
Европско удружење правних преводилаца:
http://www.eulita.eu/home
Међународно удружење конференцијских преводилаца:
http://www.aiic.net/

Институције Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије:
http://www.parlament.gov.rs/content/cir/index.asp
Председник Републике Србије:
http://predsednik.rs/
Влада Републике Србије:
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=cr
Министарство спољних послова:
http://msp.gov.rs/Srpski/indexs.htm
Канцеларија за европске интеграције:
http://www.seio.gov.rs

Институције Европске уније
Генерални директорат ЕК за писмено превођење
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
Генерални директорат ЕК за усмено превођење
http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/home
Заједнички истраживачки центар ЕК: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10 
Интеринституционални стилски приручник: http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm
Корисни ресурси за преводиоце: http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm